Welcome to BMF Grup

Ana Maria Găman, paramedicul BMF GRUP care salvează vieṭi Copy Copy Copy

În zilele noastre ṣi într-o societate în care este din ce în ce mai greu să găseṣti angajaṭi dedicaṭi ṣi muncitori, este din ce în ce mai anevoios să găseṣti companii care investesc în angajaṭi ṣi le valorifică potenṭialul, BMF GRUP răzbate cu succes de ambele părṭi. De-a lungul anilor, compania ṣi-a format o echipă puternică, eficientă, valoroasă, cu oameni implicaṭi ṣi profesioniṣti. Câṭi dintre noi îṣi iubesc cu adevărat meseria? Câṭi dintre noi îṣi iubesc cu adevărat locul de muncă? V-aṭi pus vreodată această întrebare? Oare nu compania ṣi mediul de lucru sunt cele care contribuie simṭitor la luarea deciziilor tale, iar ṣefii, colegii, modul ṣi mediul de lucru, toate acestea îṭi întăresc apartenenṭa la grup?

Ana Maria Găman s-a dedicat trup ṣi suflet meseriei de paramedic, pe care o practică de aproape trei ani în cadrul companiei BMF GRUP. „Curiozitatea, a fost factorul decisiv care m-a determinat să încep serviciul la BMF GRUP. Era un concept nou pe piaṭă, primul centru comercial care dezvolta serviciul de prim ajutor specializat. Treptat, am învăṭat ce înseamnă cumularea mai multor servicii ce fac posibilă buna desfăṣurare a activităṭii centrului comercial. BMF GRUP este pentru mine a doua familieˮ, povesteṣte Ana Maria entuziasmată.

Ana Maria Găman: „Pentru mine, BMF GRUP este a doua familie”

Meseria de paramedic în cadrul mall-ului, reprezintă acordarea primului ajutor ṣi tratament de specialitate persoanelor care se confruntă cu o anumită stare de sănătate de moment. Ana, aṣa cum i se spune de către colegi, încă de la început a încercat să creeze o legătură cu toṭi angajaṭii BMF GRUP, care prestează diferite servicii în cadrul centrului comercial. „M-am ocupat de introducerea în baza noastră de date a angajaṭilor care au diferite afecṭiuni cronice, care se află în tratament de specialitate, monitorizarea lor, ṣi la nevoie, îndrumarea acestora spre servicii medicale specializate. Încerc, pe cât posibil să ofer educaṭie medicală persoanelor care nu îṣi revizuiesc starea de sănătate, explicarea unor posibile complicaṭii ce pot surveni în starea lor de sănătate ṣi importanṭa evaluării sănătăṭii la o perioadă de timp. Toṭi pacienṭii mei au parte de atenṭie medicală pe care o pot oferi în funcṭie de necesităṭile imediate, suport moral ṣi psihologic”, a explicat paramedicul.       

De-a lungul timpului, paramedicul nostru s-a confruntat cu foarte multe cazuri grave, începând de la IMA (infarct miocardic acut), până la AVC (accident vascular cerebral) ṣi TCC (traumatism cranio-cerebral) acut deschis cu hemoragie importantă. Ana Maria ne-a împărtăṣit câteva situaṭii deosebite: „Am avut un pacient care venise la cabinet acuzând o durere toracică, care debutase cu mai bine de 24 de ora în urmă, durere pe care pacientul o punea pe seama unei posibile viroze. Simptomatologia dar ṣi starea pacientului (paloare, transpiraṭii reci, stare de rău general) m-au determinat să îmi îndrept atenṭia către diagnosticul de infarct miocardic. Am acordat primul ajutor ṣi apoi am cerut ajutorul colegilor de la ambulanṭă. Diagnosticul s-a confirmat iar pacientul mi-a mulṭumit pentru promptitudine ṣi profesionalism, astfel salvându-i viaṭa. Am mai intervenit la persoane cu dureri abdominale, care prin felul durerii ṣi alte simptome prezente în starea lor, m-au determinat să cer ajutor specializat cu diagnosticul de pancreatită. Diagnosticul s-a confirmat ṣi în aceste cazuri.”

„Pentru unii este doar o meserie. Pentru mine, înseamnă totul.”

Importanṭa unui serviciu medical specializat în cadrul companiilor care prestează servicii de facility management, este foarte mare. Sunt cazuri în care chiar poṭi salva o viaṭă ṣi acest aspect este cel mai important. Ana a precizat: „BMF GRUP oferă un serviciu complet pentru siguranṭa clienṭilor. Pentru mine, meseria pe care o prestez este mai mult decat un job. Personal, ceea ce fac înseamnă dăruire, satisfacṭie, împlinire sufletească ṣi bucuria de a fi de folos persoanelor care au nevoie de ajutor specializat imediat. Pentru unii este doar o meserie. Pentru mine înseamnă totul, înseamnă motivul pentru care mă trezesc în fiecare dimineaṭă. Fiecare caz rezolvat înseamnă câte o bucurie adusă sufletului meu. Trăiesc prin oameni pentru oameni ṣi este principalul lucru care îmi aduce satisfacṭie ṣi fericire în viaṭă.”

Postări asemănătoare